Енергетика

Розвиток енергетичного ринку України за останні роки викликав стрімке збільшення кількостi інформації, що передається між підприємствами галузі. Зросли обсяги інформації комерційного обліку електроенергії, даних оперативно-технологічного керування, що зумовило зміну вимог до ІТ-інфраструктурі.На сьогодні подальший розвиток стримується якістю телекомунікаційних каналів, а також низьким рівнем надійності і безпеки.

«Техносерв Україна» пропонує для підприємств енергетики радіорелейні системи для побудови транспортних мереж будь-якої складності і топології, що дозволяють швидко та ефективно наростити пропускну здатність магістральних і локальних каналів зв’язку між підприємствами, що знаходяться в найвіддаленіших точках Україні.

Пропоноване радіорелейне обладнання є універсальною платформою у побудові безпроводових мереж PDH/SDH для передачі голосу і даних. Завдяки цьому користувач може мінімізувати кількість устаткування для організації проміжних станцій, відгалужень, вузлів з кількома радіонапрямками, а отже, й витрати на закупівлю і експлуатацію. При цьому значно зменшується кількість станційних з’єднань, що веде до економії місця, витрат на комутаційне устаткування, часу на монтаж та конфігурацію/реконфігурацію. Також значно зменшуються витрати пов’язані зі збільшенням пропускної спроможності мережі і з переходом від PDH до SDH.

РІШЕННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИКИ