Зберігання та обробка даних

Централізація обробки і зберігання даних – це спосіб покращення та створення більш гнучкого управлінського обліку в компанії, а отже, підвищення ефективності бізнесу. ЦОД — це апаратно-програмна інфраструктура, призначена для функціонування централізованих ІТ-СЕРВІСІВ, які відповідають за організацію внутрішніх корпоративних бізнес-процесів. Відповідно до вимог замовника, «Техносерв Україна» пропонує створення (модернізацію) власного центру обробки даних замовника (ЦОД), використання мобільного ЦОД, а також розміщення обладнання в існуючому дата-центрі. Побудова ЦОД припускає створення обчислювальних комплексів, інженерної інфраструктури та телекомунікаційних каналів.Сучасні системи зберігання і обробки даних відіграють вкрай важливу роль в підтримці ключових бізнес-процесів підприємств, оскільки забезпечують роботу всіх бізнес-додатків, збереження і доступність інформації та ін.
Обчислювальна інфраструктура повинна забезпечувати: безперебійність функціонування та захист корпоративних даних, масштабованість, адаптованість, а також зниження витрат і підвищення прозорості вартості володіння для бізнесу.

Оптимізація витрат – це одне з ключових завдань для будь-якої сучасної компанії. На сучасному етапі широко використовуються технології консолідації і віртуалізації обчислювальних ресурсів і ресурсів зберігання даних, при яких на одному і тому ж устаткуванні можна запускати безліч різних ізольованих одне від одного завдань і динамічно перерозподіляти ресурси між ними залежно від того, кому вони в даний час більш потрібні.

Якісно новий підхід до організації обробки даних користувачів, при якому ресурси центру обробки даних надаються користувачам як сервіс, називається «Сloud обчислення» (cloud computing). В цьому випадку користувач не вкладає кошти в організацію ЦОД як такого, не піклується про підтримання інфраструктури ЦОД, працездатність програмного і апаратного забезпечення, користувач сплачує лише послугу з обробки своїх даних із заданими експлуатаційними показниками. Організація обробки даних шляхом «cloude обчислень» дозволяє контролювати витрати в найбільшій мірі.