Корпоративна мережа

Iнфраструктура

Надійна мережева інфраструктура – фундамент для успішного розвитку бізнесу сучасного підприємства, незалежно від масштабу і роду діяльності. Для багатьох підприємств надійність і захищеність бізнесу нероздільні з функціонуванням інформаційних систем; збої в роботі мережі призводять до прямих матеріальних втрат. Мережева інфраструктура підприємства може складатися з багатьох взаємопов’язаних підсистем, кожна з яких дозволяє вирішити певне завдання. Основою для впровадження різноманітних систем та інформаційних додатків, необхідних для ефективної роботи організації, є Локальна Обчислювальна Мережа – представляє собою універсальне середовище для передачі будь-якого виду трафіку – дані, голос, відео, наприклад, систем відеоконференцзв’язку, відеоспостереження.

Основною тенденцією розвитку сучасних корпоративних інформаційних систем є централізація обчислювальних ресурсів з можливістю доступу до них з будь-якої територіально-віддаленої точки. Для реалізації даної архітектури необхідно побудувати надійну, безпечну та продуктивну мережу, що охоплює всі віддалені філії. Територіально розподілена мережа забезпечить високошвидкісний обмін даними між філіями і дозволить організувати необхідний рівень комунікацій для співробітників, партнерів та клієнтів, незалежно від їх місцезнаходження. Сучасний розвиток технологій безпроводової передачі даних дозволяє підприємствам організувати безпроводовий доступ до мережевих ресурсів з такою ж якістю, яку забезпечують проводові мережі.

Поряд з відсутністю витрат на прокладання кабелю, забезпечується швидке розгортання, запуск мережі в експлуатацію і надається можливість співробітникам оперативно вирішувати бізнес-завдання у будь-який час у будь-якому місці.

Багато підприємств неминуче стикаються з необхідністю збільшити пропускну здатність своєї транспортної мережі. Розумним рішенням може стати використання оптимізаторів (або акселераторів) пропускної здатності. Системи оптимізації трафіку дозволяють до 50% скоротити витрати на оренду каналів зв’язку.

Для транспортних, промислових і енергетичних підприємств компанія «Техносерв Україна» пропонує кабельні комунікації оперативно-диспетчерського зв’язку, які працюють незалежно від телефонії, тому в разі відмови останньої зв’язок не переривається. Таким чином, впровадження оперативно-диспетчерського зв’язку значно підвищує оперативність і надійність управління, зменшує ризик виходу ситуації з під контролю. Завдяки засобам оповіщення позаштатна ситуація може бути швидко виявлена і локалізована, що значно зменшує втрати через аварії та простої.

Співпраця

Основне завдання системи зв’язку підприємства – забезпечити співробітникам якісний сервіс внутрішнього та зовнішнього телефонного зв’язку. Окрім базових голосових функцій, сучасні станції надають широкий набір сервісів для користувачів з можливістю інтеграції, з корпоративними інформаційними системами. Більшість сучасних рішень – організації корпоративного зв’язку засновані на технології передачі голосу поверх IP-мереж. Подальшим розвитком систем корпоративного зв’язку є концепція уніфікованих (об’єднаних) комунікацій. Впровадження платформи Уніфікованих Комунікацій дозволяє підприємству інтегрувати розрізнену інфраструктуру центральних офісів і віддалених філій в одне ціле, зменшити витрати на внутрішній корпоративний і дальній зв’язок, досягти суттєвого зменшення витрат на обслуговування комунікаційної інфраструктури.

Платформа Уніфікованих Комунікацій об’єднує в єдину систему різні способи взаємодії – голосовий та відео зв’язок, електронну пошту, обмін повідомленнями, мобільні клієнти. У результаті такої інтеграції, співробітники підприємства переходять на новий рівень ділового спілкування, підвищується ефективність використання робочого часу і якість обслуговування клієнтів компанії. Компанія «Техносерв Україна» пропонує сучасні системи відеоконференцзв’язку, що забезпечують додаткові конкурентні переваги підприємству за рахунок зниження витрат на відрядження співробітників і скорочення часу на прийняття важливих для бізнесу рішень. Впровадження контакт-центрів дозволяє максимально ефективно використовувати ресурси підприємства для обробки звернень клієнтів та забезпечення сервісу високого рівня.