Інженернi рiшення

Виходячи з потреб конкретної бізнес-моделі замовника, «Техносерв Україна» об’єднує загальне інфраструктурне рішення, що складається з обчислювальної, телекомунікаційної та інженерної частини, в єдиний ефективний і керований комплекс, до складу якого може входити одне або декілька територіально розподілених будівель, інфраструктурних об’єктів прикладного призначення, стаціонарних або мобільних центрів обробки даних (ЦОД, МЦОД).

Стабільна, комфортна і безпечна робота, як персоналу, так і активного обладнання буде забезпечена надійною інженерною базою, що складається з комплексу різнорідних підсистем, таких як електрозабезпечення і електророзподіл, системи вентиляції та кондиціонування, слабкоструменеві системи у випадку недостатньої кількості електроенергії, тепла або холоду буде створений енергоцентр на базі дизельних, газопоршневих або газотурбінних установок. Виходячи з економічної доцільності для вироблення енергії такий енергоцентр може використовувати найбільш вигідний вид палива (природний або супутний газ, біопаливо, ДТ, ВІЕ і ін.), доступний в конкретному місці розташування споживача.

Наявність власного енергоцентру у складі інженерного комплексу дозволить:

  • подолати дефіцит потужностей і заощадити на оплаті за електроенергію
  • підвищити ККД з 40 до 90%*, що суттєво знижує токсичність
  • розвинути підприємство за рахунок резервів, що звільнилися
  • знизити тарифи на послуги, що надаються або вартість на товари, що виробляються
  • стати ефективнішим, підвищити інвестиційну привабливість бізнесу

Весь комплекс об’єднує система автоматизованого моніторингу і диспетчерського управління (АСДУ) всіма підсистемами інженерної інфраструктури, що підвищує надійність і енергоефективність підприємства в цілому.

Впровадження систем автоматизації технологічних процесів (АСУТП), дозволяє підприємствам вирішувати завдання модернізації виробництва, підвищення енергоефективності, створення систем оперативного обліку і планування, підвищення якості продукції, що випускається, і зниження її собівартості. Впровадження таких систем на деяких об’єктах окупається за достатньо короткі терміни 1-1,5 роки*, що дозволяє оперативно і максимально підвищити рентабельність інвестицій, знизити витрати на експлуатацію і технічне обслуговування, забезпечити максимальний захист людей, виробничих фондів і навколишнього середовища.