Транспорт

Великі транспортні підприємства, залізниці, транспортні експедиції, логістичні оператори залежні від впровадження сучасних ІТ-рішень. Головна перевага великих гравців транспортного ринку якраз і полягає не просто в наданні послуг з перевезення вантажів, а в тому, що клієнт отримує «логістичний сервіс». Такі компанії додають товарам не вартість, а цінність, оптимізують логістичні процеси клієнта, знижують витрати, забезпечують безперервність бізнесу клієнта і т. д. Безумовно, один з головних інструментів таких компаній – саме ІТ.

Компанії, які прагнуть бути конкурентними на даному ринку активно впроваджують і використовують всі сучасні технології – хмарні сервіси, мобільні технології, системи аналізу великих обсягів даних. На сьогодні все більш активно впроваджуються системи електронного обміну даними, розвиваються різні веб-сервіси та інше. Повернення інвестицій в такі ІТ-системи очевидне і дуже легко розрахувати на конкретних прикладах, а їх окупність може бути досягнута дуже швидко.

«Техносерв Україна» пропонує транспортним підприємствам рішення з модернізації обчислювальних центрів, покращення якості управління активами, автоматизації управління перевізнім процесом, а також, впровадження унікальних за своїм рівнем надійності та безпеки систем життєзабезпечення, які дозволяють встановити надійний контроль за системами, що обробляють величезні потоки інформації.

Інтеграційні рішення, які пропонує компанія можуть забезпечили поетапне комплексне реформування підприємств галузі, що надає реальні можливості створити ефективні схеми транспортних перевезень і збільшити прибутковість підприємств. Прозорість фінансових потоків і чітке управління дозволяють підвищити інвестиційну привабливість галузі в цілому.

РІШЕННЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА