Інформаційна безпека

Успішне вирішення завдань інформаційної безпеки забезпечує необхідні умови існування бізнесу і вимагає активної участі в реалізації проектів не тільки технічних фахівців, але і керівництва. Основні ризики інформаційної безпеки пов’язані з порушенням конфіденційності, цілісності і доступності інформаційних активів.

Під інформаційними активами маються на увазі дані, втрата, зміна або знищення яких критична для бізнесу.

При цьому, разом з необхідністю захисту основних інформаційних активів, невід’ємним завданням є забезпечення високого рівню захисту допоміжних активів – ресурсів, що забезпечують безперервну роботу всіх бізнес-процесів компанії.

Забезпечення інформаційної безпеки являє собою комплексне завдання, яке не обмежується тільки впровадженням технічних засобів захисту. Ефективне управління створеною інфраструктурою повинне здійснюватися за допомогою системи управління , яка забезпечує можливість оперативно реагувати на виникаючі інциденти і мінімізувати можливі збитки.

Для того, щоб створювана система мала можливість не тільки ефективно вирішувати бізнес-задачі, але й відповідала вимогам законодавства, галузевих стандартів, необхідно провести комплекс робіт з приведення існуючої інфраструктури у відповідність до вимог регуляторів. Фахівцями компанії «Техносерв Україна» проводиться комплексна експертна оцінка, що включає оцінку обстановки, обгрунтування вимог щодо забезпечення безпеки і вибір доцільних заходів і засобів захисту, вирішення питань управління забезпеченням безпеки.

Сучасна інфраструктура інформаційної безпеки, крім виконання безпосередніх завдань, дозволяє також оптимізувати використання робочого часу і знизити адміністративні витрати за рахунок підвищення продуктивності праці співробітників.