24.04.2018
 
“Техносерв Україна” отримала Спеціальний Дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.
 
 
Спеціальний Дозвіл надається органами СБУ підприємствам, установам, організаціям за умови, що вони:

– провадять або планують провадити діяльність, пов’язану з державною таємницею, відповідно до повноважень, державних завдань, програм, замовлень, договорів (контрактів);
– мають режимні приміщення та сховища матеріальних носіїв секретної інформації, які відповідають вимогам до забезпечення режиму секретності, виключають можливість доступу до них сторонніх осіб (тобто таких осіб, що не мають наданого в установленому порядку доступу до матеріальних носіїв секретної інформації) та гарантують збереження таких матеріальних носіїв;
– дотримуються передбачених законодавством вимог щодо забезпечення режиму секретності під час проведення секретних робіт і здійснення заходів, пов’язаних з використанням секретної інформації, а також порядку допуску та доступу осіб до державної таємниці, прийому іноземних громадян та іноземних делегацій, здійснення технічного та криптографічного захисту секретної інформації;
– мають режимно-секретний орган (далі – РСО) або режим секретності забезпечується його керівником чи працівником, призначеним для цього наказом керівника підприємства, установи, організації.


 
Додаткова інформація для ЗМІ:
Тел. +380 (44) 3911139
e-mail: info@tsu.ua
http://www.tsu.ua
 
“Техносерв Україна” – провідний український системний інтегратор, який засновано у 2006 р. На сьогодні “Техносерв Україна” пропонує замовникам в Україні увесь спектр комплексних рішень і послуг в області системної інтеграції, побудови великих інфокомунікаційних систем корпоративних замовників і телекомунікаційних мереж операторів зв’язку. На рахунку компанії ряд великих проектів, реалізованих з початку 2007 р. Серед замовників компанії – видатні оператори фіксованого і мобільного зв’язку, промислові підприємства, фінансові і банківські організації, підприємства енергетичного комплексу.
 
ДЕТАЛЬНІШЕ