Рішення для операторів зв’язку

  • Зберігання та обробка даних – централізація обробки та збереження даних –  це засіб покращити та зробити більш гнучким управлінський облік в компанії, а отже, підвищити ефективність бізнесу.
  • Побудова мережі – оптимальне та ефективне транспортне рішення є ключовим елементом у досягненні успіху оператором зв’язку в умовах високої конкуренції на ринку.
  • Аутсорсинг та сервіс – успіх багато в чому залежить від використання інноваційних рішень, відповідної ІТ-інфраструктури та рівня автоматизації бізнес-процесів.
  • Інформаційна безпека – успішне вирішення завдань інформаційної безпеки забезпечує необхідні умови існування бізнесу і вимагає активної участі в реалізації проектів не тільки технічних фахівців, а й керівництва.
  • Корпоративна мережа – надійна мережева інфраструктура – фундамент для успішного розвитку бізнесу сучасного підприємства.
  • Моніторинг ІТ-Інфраструктури – проблеми з продуктивністю ІТ-інфраструктури негайно позначаються на виконанні бізнес-операцій, негативно впливають на прибуток.
  • Інженерні рішення – на підставі потреб бізнес-моделі замовника, «Техносерв Україна» об’єднує інфраструктурне рішення, що складається з обчислювальної, телекомунікаційної та інженерної частини, в єдиний ефективний і керований комплекс.
  • Геоінформаційні системи – сучасна геоінформаційна система це не просто засіб візуалізації топографічних та геопросторових даних, а одна з найважливіших корпоративних керуючих програм.
ОПЕРАТОРИ ЗВ'ЯЗКУ